Kliniske studier

mobile_img3
Biosil Clinical trials

BioSils™ kliniske studier

Statistisk signifikante og dokumenterte resultater

De kliniske studienes protokoll
Forskerne brukte gullstandarden i medisinsk forskning, randomiserte, dobbeltblindede placebokontrollerte grupper. Dette er den samme standarden som farmasøytiske selskaper må bruke, ettersom denne måten å gjennomføre studier på sikrer nøyaktighet og reproduserbare resultater.
Hvem deltok
I studien for hud og negler deltok kvinner i 40-, 50- og 60 årene som i tillegg til sin normalt aldrende hud også hadde tydelige tegn på solskadet hud. Det betyr hudrynker, hengende hud og tap av elastisitet forårsaket av kollagentap, et redusert kollagennettverk og redusert elastin nivå. Disse kvinnene ble valgt ettersom de endringene som ble forårsaket av solen, uansett ville kommet med tiden ved normal aldring av huden.  I hårstudien var alle studiedeltakerne kvinner mellom 18 og 65. Alle viste tegn på svakt, tynnende og livløst hår. Det store aldersspriket hos deltakerne eliminerer muligheten for at det tynende håret kun kommer av normal aldring.
Resultater
Alle resultatene i BioSils kliniske studier anses som statisktisk signifikante (p<.05). “Statistisk signifikans” betyr at det oppnådde resultat har kommet fra komponenten som (i dette tilfellet BioSil’s patenterte ch-OSA®). Dette reduserer enhver mulighet av “tilfeldighet” i veldig stor grad.

BioSil er klinisk dokumentert til å:

  • Redusere fine linjer og rynker med 30.0%*
  • øke hudens elastisitet med 89.0%*
  • Styrke håret med 13.1%§
  • Gjøre håret tykkere med 12.8%§
  • Dramatisk styrke negler (see VAS Scores in “Clinical Trials”)*
* Etter 20 uker versus placebogruppen.
§ Etter 36 uker versus placebogruppen.

OBS: Alle BioSils resultater er klinisk dokumenterte. Ofte ser man produkter som påstår å være “klinisk testet” eller “klinisk studert”. Disse uttrykkene sier ingenting om resultatet av testen, som faktisk kan ha vært null effekt/forbedring.

Kliniske studier

Publiserte grafer fra fagfellevurderte medisinske tidsskrift 

Resultater på Hud
BioSil Wrinkle Depth

BioSil Skin Elasticity Chart

Resultater på Hår og Negler
BioSil Hair Thickness Chart

BioSil Hair Strength Chart

graph_5

BioSils resultater I fagfellevurderte medisinske tidsskrift. Se beviset du leter etter.

Her er beviset for at BioSil gjør akkurat det som det påstår.  Det er å redusere fine linjer og rynker med 30%, øke hudens elastisitet med 89%, gjøre hår 13% tykkere og sterkere og å gi dramatisk sterkere negler.  Disse statistisk signifikante resultatene fra dobbelt-blindede, placebokontrollerte, randomiserte kliniske studiene, er fagfellevurdert og er publisert i ledende medisinske tidsskrift.

Husk at når du ser produkter som påstår at de er “klinisk testet eller “klinisk studert, så sier dette absolutt ingenting om selve resultatet (som kan ha vært at det ikke var noen forbedring i det hele tatt). Av produkter som påstår å være “klinisk dokumentert” kan veldig få si at protokollen som ble benyttet var den randomiserte, dobbelt-blindede og placebokontrollerte gullstandarden (den typen studier som kreves av farmasøytiske selskap som skal selge legemidler). Enda færre kan kvalifiseres til å påstå at resultater er “statistisk signifikante” – som betyr at resultatene er pålitelige og forårsaket av ch-OSA. Av de som kan si at noe er statistisk signifikant er det enda færre  (hvis noen i det hele tatt) som kan si at resultatene er gått gjennom av fagfeller i det medisinske miljøet og blitt publisert i medisinske journaler av høy kvalitet. Men BioSil kan si nettopp alt dette, og mye mer! Det er ditt bevis på at BioSil leverer det det lover.

publications