Pakningen sier “klinisk dokumentert”. Hva er forskjellene mellom “klinisk dokumentert” og “klinisk testet”?

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: På pakningen står det “klinisk dokumentert”. Hva er forskjellen mellom klinisk dokumentert og klinisk testet?

Svar: Innen den medisinske verdenen er det kun “klinisk dokumentert” som er gyldig. Hvorfor? Ordet “dokumentert” betyr at i den kliniske testen var resultatene reelle og signifikante – at testresultatene kom av substansen som ble undersøkt, nemlig ch-OSA.  At resultater er “statistisk signifikante”, betyr at resultatene man er kommet frem til ikke er tilfeldige.

“Klinisk testet” betyr kun at en ingrediens eller et produkt er testet. Det sier ingenting om resultatene. Sannheten er at resultatene også kan være negative. Dette er én av grunnene til at ikke-medisinske produsenter ofte bruker den misvisende termen “klinisk testet”. Produsenten får ordet “klinisk” med i annonsene sine uten å måtte rapportere dårlige resultater.

En annen ikke-medisinsk term som ofte benyttes av produsenter av tilskudd, og en som muligens er enda mer misvisende, er “klinisk undersøkt”. Dette betyr bare at noen har sett på en ingrediens i et klinisk miljø. Det sier ingenting om effekten. Igjen får produsenten inn ordet “klinisk” uten å måtte legge frem resultater.

Viktig for deg å vite er at BioSil™ er klinisk dokumentert i strenge randomiserte dobbel-blindede placebokontrollerte kliniske studier, som er gullstandarden innen medisinsk forskning. Disse studiene er publisert i fagfellevurderte medisinske tidsskrift.